Forskerseminar

Forskningsseminar: 10. okt. 2016, kl 11.00-17.00

collage2

Sted: Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI.

Etiske, filosofiske og organisasjonsteoretiske perspektiver på Günter Wallraffs integrasjon av varsling i journalistikken.

Program:

Kl. 11.00-13.00 – Rom C2-080: Wallraffs journalistikk i kontekst

  • Harald Stanghelle, leder av Norsk redaktørforening, politisk redaktør Aftenposten. Hva kan vi lære av Wallraffs prosjekt?
  • Guri Hjeltnes, professor, BI og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Wallraff som journalist. Om å ny-definere en profesjon.
  • Kristian Alm, førsteamanuensis, BI. Wallraffs varslings-journalistikk: Institusjonskritikk, fingert identitet og stor offervilje
  • Jacob Dahl Rendtorff, førsteamanuensis, Roskilde universitet. Wallraffs metode som utfordring til journalistikken i en digital tidsalder,

Kl. 13.00-13.30 Lunsj

Kl. 13.30-16.00 Etikk og journalistikk

  • Siri Gedde-Dahl, Journalist, Kapital. Den undersøkende journalistikkens vilkår med særlig henblikk på rettsavgjørelser.
  • Sigrid Røyseng, professor, BI. Ytringsfrihet for profesjoner – helsesektor og kulturliv – ideal eller virkelighet?
  • Mark Brown, førsteamanuensis, BI. Varsleren og den institusjonelle motmakt.
  • Tor Bang, førsteamanuensis, BI. Gravejournalistikk i digitaliseringens tid.
  • Kirsten Mogensen, førsteamanuensis i presseetikk, Roskilde Universitet. Historiske og aktuelle perspektiver på undercover-journalistikk som ytringsfrihet.