Folkemøte

Folkemøte på Litteraturhuset: 10. okt. 2016, kl 18.30-21.30

günter-wallraff-interview

Folkemøte på Litteraturhuset. Den varslende journalistikkens suksess: fra outsider og journalist til regissør i medienes maktapparat

Kl. 18.30-19.15. Jacob Dahl Rendtorff og Kristian Alm intervjuer Günter Wallraff om sin livslange innsats i ytringsfrihetens tjeneste.

Intervjuet foregår på tysk, men oversettes til norsk av en tolk.

Kl. 19.15-19.30 Pause

Kl. 19.30-21.30 Spørsmål fra salen. Alle spørsmål vil bli oversatt fra norsk til tysk av tolk. Wallraffs svar på tysk oversettes til norsk. Det vil bli gitt rikelig tid til spørsmål fra salen.