Velkommen til fagseminar og dialog med Flemming Rose om ytringsfrihet, sensur og selvsensur

flemming-speaker-1-web

Denne nettsiden inneholder nyttig informasjon om seminar rundt Flemming Roses bok om oppgjøret med sensuren i Jyllandsposten.

Tid: 20. april 2017. Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen og Litteraturhuset i Oslo.

Seminaret og arrangementet på Handelshøyskolen BI og Litteraturhuset torsdag 20. april er ledd i en serie med arrangementer hvor BI retter oppmerksomheten mot ytringsfrihet i organisasjoner – hva som fremmer og hemmer dette fenomenet. Begge forhold utfordrer moderne bedrifter på en annen måte enn før. Omfattende forskning viser nemlig at ytringsfrihet er på retur i mange organisasjoner. Denne dagen vil vi belyse sensur og selvsensur i medieverdenen. Foranledningen til seminaret og intervjuet er debatten som nylig har oppstått i Danmark i kjølvannet av Flemming Roses siste bok. Her forteller den tidligere kulturredaktøren i Jyllandsposten for første gang sin dramatiske historie om hva som skjedde i avisen i etterdønningene av den internasjonale krisen og terrorangrepene mot avisen.

→ Fagseminar på BI Nydalen: 20. april 2017, kl. 12:00-16:00

→ Dialog på Litteraturhuset: 20. april 2017, kl. 18:00-21:00  

 

Ansvarlige for arrangementet er er Kristian Alm, førsteamanuensis i etikk ved Institutt for kommunikasjon og kultur og Jacob Dahl Rendtorff førsteamanuensis i etikk ved Institutt for samfunnsvitenskap, bedriftsledelse og organisasjon ved Roskilde universitet.