Prosjektbeskrivelse

– Konferanse om Günter Wallraffs varslingsjournalistikk

collage

Formålet med konferansen er dels at aktører innenfor medier og akademia skal få muligheten til å diskutere etiske, filosofiske, politiske og organisasjonsteoretiske sider ved Günter Wallraffs varslingsjournalistikk, slik han utformet den i konfrontasjon med offentligheten og establishmentet i sin samtids journalistikk. Vi tar dessuten sikte på at konferansen gjennom et gratis folkemøte kan åpne for en bredere diskusjon som utfordrer journalistikken og dens utdanningsinstitusjoner til å utforske mulighetene for en liknende integrasjon av varsling i sin virksomhet.

Vi har tre hovedgrunner til å ville arrangere en slik konferanse. For det første mener vi at konsekvensene av digitaliseringen av mediene, store økonomiske nedskjæringer med betydelige bemanningsreduksjoners til følge, har stilt grave- og undercoverjournalistikken overfor betydelige utfordringer. Disse formene for ytringsfrihet er på vikende front. Følgelig går kritikkverdige forhold under jorden. Konferansen åpner en diskusjon om mulighetene for å revitalisere varslings-journalistikk og slike analoge former for ytringsfrihet. For det andre ønsker vi med begrepsdannelsen «varslings-journalistikk» å utfordre den dominerende forståelsen at varsling og journalistikk i det alt vesentlige er uforenlige praksisformer. Vi vil hevde at de to smelter sammen til én størrelse i Wallraffs forfatterskap og at vi har noe å lære av det.  Med begrepet varslings-journalistikk ønsker vi dessuten å utfordre journalistikken til å integrere varslings-idealet i sin forståelse av hva journalistikk bør være, i tråd med Ytringsfrihetskommisjonens (1999) forståelse av varsling som ansattes ytringsfrihet. For det tredje ønsker vi å åpne en dialog med representanter for utdanningsinstitusjonene i journalistikk om mulighetene for å trekke materiale om Wallraffs syntese inn i journalist utdannelsen.

 

Med vennlig hilsen Kristian Alm og Jacob Dahl Rendtorff,

på vegne av EBEN Skandinavia

logo-vector

CV – Jacob Dahl Rendtorff (2016)

CV – Kristian Alm (2016)