Fagseminar

Fagseminar: 20. april 2017,  kl 12.00-14.30

Åpne videoside: William Nygaard om De sataniske versene og ytringsfrihet

Åpne videoside: Flemming Rose om oppgjøret med Jyllandspostens sensur

27690

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen

Program:

Kl. 12.00-12.20. Innledning ved instituttbestyrer Gillian Warner-Søderholm og Kristian Alm

Kl. 12.20-13.00. Jyllandspostens sensur etter terror-forsøkene: Flemming Rose.

Kl. 13.00-13.45. De sataniske versene, ytringsfrihet og forleggerens oppgave. William Nygaard.

Kl. 13.45-14.30. Chilling effekt og juridiske begrensninger av ytringsfrihet. Kjersti Løken Stavrum

 

Ansvarlige for arrangementet er er Kristian Alm, førsteamanuensis i etikk ved Institutt for kommunikasjon og kultur og Jacob Dahl Rendtorff førsteamanuensis i etikk ved Institutt for samfunnsvitenskap, bedriftsledelse og organisasjon ved Roskilde universitet.

Gratis påmelding. 


pamelding