Velkommen til et åpent folkemøte om potensialet i Günter Wallraffs varslingsjournalistikk

 

Denne nettsiden inneholder nyttig informasjon om konferansen om historiske og aktuelle utfordringer knyttet til Günter Wallraffs integrasjon av varsling og journalistikk i forfatterskap og virksomhet.

Tid: 10 -11. oktober 2016. Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen og Litteraturhuset i Oslo.

Forskerseminar på BI Nydalen: 10. okt. 2016, kl 11.00-17.00

Folkemøte på Litteraturhuset: 10. okt. 2016, kl 18.30-21.30

Rundborddialog på BI Nydalen: 11. okt. 2016, kl. 09:00-12:00

 

last ned