Ytringsfrihet i Organisasjoner

Handelshøyskolen BI ved institutt for kommunikasjon og kultur retter oppmerksomhet mot hva som fremmer og hemmer ytringsfrihet i organisasjoner med en serie seminarer og arrangementer.

Våren 2017 arrangerte Handelshøyskolen BI seminar rundt Flemming Roses bok om oppgjøret med sensuren i Jyllandsposten. Her kan du lese mer og se video fra fagseminaret med bl.a. William Nygaard og Flemming Rose, samt dialogen på Litteraturhuset:

Se video fra fagseminar

Se video fra dialog på Litteraturhuset

Flemming Rose

Høsten 2016 arrangerte Handelshøyskolen BI et todagers symposium med Günter Wallraff om hans under-cover journalistikk som inspirasjonskilde for undersøkende journalistikk og varsling. Arrangementet var støttet av Fritt Ord og BI. Les mer om arrangementet her:

Konferansen om Günter Wallraffs varslingsjournalistikk

untitled

BI-NBS-rgb